Defterdar Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER VE GÖREV ALANI

 •Personel Müdürlüğü •Yemekhane
 •Muhakemat Müdürlüğü •Sivil Savunma Uzmanlığı, İç Güvenlik ve Yangında Korunma Önlemleri
 •İdari ve Mali İşler İle Satın Alma İşlemleri •Hizmet İçi Eğitim Programlarının Organizasyonu
 •Bağlı Olan Birimlerin Harcama ve İhale Yetkilisi •Lojman Tahsisleri İle İlgili İşlemler ve Lojmanların Takibi
 •Bağlı Olan Birimlerin Arşiv İşlemleri •Taşıt ve Servis Araçlarının Sevk ve İdaresi
 •Kurum Tabipliği, Sağlık İşleri ve İzinler •Yeni Hizmet Binalarının Yapımının Koordinasyonu (Harcama ve İhale Yetkisi Hariç)
 •YMM ve SMMM Odaları, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri, Esnaf Odaları Birliği, Üniversiteler İle İlişkilerin Koordinasyonu •Defterdarca Verilecek Diğer İşler

ÖZGEÇMİŞİ

1977 yılında Adana’da doğdu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

08.08.2003 tarihinde Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra açılan giriş sınavını kazanarak 11.10.2004 tarihinde Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne başladı.

Yeterlik sınavında başarı göstererek 2008’de Gelirler Kontrolörlüğü’ne atandı.

10.07.2011 tarihli 646 sayılı KHK ile bu tarihten itibaren Vergi Müfettişi olarak atandı.

27.12.2011-06.02.2014 tarihleri arasında İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

06.02.2014 tarihinden itibaren İstanbul Defterdar Yardımcısı (V.) olarak göreve başlamıştır. İngilizce bilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:    +90 212 402 40 02
Fax:   +90 212 526 47 57
e-mail: burak.aslanoglu@maliye.gov.tr