Defterdar Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER VE GÖREV ALANI

 •Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı •Büyükşehir Belediyesi ve Belediyelerle İlgili işler
 •Avrupa Yakası Tespit ve İmar Takip Koordinatörlüğü •Bağlı Olan Birimlerin Harcama ve İhale Yetkilisi
 •Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü •Bağlı Olan Birimlerin Arşiv işlemleri
 •İl KHK İşlemleri Bürosu Koordinatörlüğü •Defterdarca Verilecek Diğer İşler
 •Teknik Büro Koordinatörlüğü

ÖZGEÇMİŞİ

1985 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Emekli öğretmen Ahmet ÖZDEMİR’in oğludur.

2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

Yapılan giriş sınavını kazanarak 15.12.2009 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’na girmiş ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

10.07.2011 tarihli 646 sayılı KHK ile bu tarihten itibaren Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanmıştır. Yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek 24.04.2013 tarihinde Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. 20.02.2015 tarihine kadar İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır.

20.02.2015 tarihinden itibaren İstanbul Defterdar Yardımcısı (tedviren) olarak göreve başlamıştır.

2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mali Hukuk bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İngilizce bilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: +90 212 402 40 13
Fax: +90 212 522 46 51
e-mail: mmustafa.ozdemir@maliye.gov.tr