İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra NoDosya NoCinsiNiteliği ve Tahmini Miktarıİhale Tarihiİhale saatiMenkulun Bulunduğu YerTahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)Diğer Özellikler
1553-7016-7686-7635-7637Hurda atık kağıt, hurda kitap, cd, vcd, dvdDosyalardaki listelerde belirtilmiştir.11.07.201814:00Şartnamede belirtilen 4 ayrı kurumda120.300,0036.090,00Şartnamede belirtilmiştir
2165-553-7587-7016-7648-7670-7607-7590Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme.Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.11.07.201814:10Şartnamede belirtilen kurumlarda14.200,004.260,00Şartnamede belirtilmiştir
3553-7649-7620-7656-7529-7678-7635-7619-7651Muhtelif cins ve miktarda hurda demirbaş malzeme.Dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.11.07.201814:20Şartnamede belirtilen kurumlarda8.850,002.655,00Şartnamede belirtilmiştir
4553-7536-7571-7664-7679Çeşitli cins ve miktardaki hurda taşınır malDosyalardaki listelerde belirtilmiştir.11.07.201814:30Şartnamede belirtilen 4 ayrı kurumda5.325,001.598,00Şartnamede belirtilmiştir
5165–553-7638-7645-7658-7660-7661-7667Çeşitli cins ve miktardaki hurda taşınır malDosyalardaki listelerde belirtilmiştir.11.07.201814:40Şartnamede belirtilen 6 ayrı kurumda5.260,001.578,00Şartnamede belirtilmiştir
1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen hurda malzemeler satışı hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, ticaret sicil gazetesini,  Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
5-) İhaleye katılacakların  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince lisans belgelerine sahip olmaları ve  ibraz etmeleri gerekmektedir.
6-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- ) İhale ilanı http://istanbuldefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI  İL KHK İŞLEMLERİ BÜROSUNDAN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra NoDosya NoCinsiNiteliği ve Tahmini Miktarıİhale Tarihiİhale saatiMenkulun Bulunduğu YerTahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)Diğer Özellikler
1165/553-55258667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Aktif Eğitimciler Sendikası 2 Nolu Şubesi’nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201810:00Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Lati Lokum Sk. Kadriye Apt. No:2/12 Şişli/İST.8.620,282.155,07Şartnamede belirtilmiştir
2165/553-58466667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Özel Metropol Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201810:15Nişanca Mah. Asker Sk. No:56 Fatih/İST.16.780,004.195,00Şartnamede belirtilmiştir
3165/553-65994667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Tusey Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201810:30Ihlamurdere Cad. İmamzade Sk. No:10 K:1,2,3,4,5 Beşiktaş/İST.400,00100,00Şartnamede belirtilmiştir
4165/553-78240667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Zülal İş ve Kadın Derneği’nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201810:45Akşemsettin Mah. Sarıgüzel Cad. No:117/A Fatih/İST.1.725,50520,00Şartnamede belirtilmiştir
5165/553-92071667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Fatih Üniversitesi Sema Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Lojmanında bulunan dosya muhteviyatı taşınır malzemelerin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201811:00Yalı Mah. Leylak Sk. No:18 Dragos Maltepe/İST.150,0045,00Şartnamede belirtilmiştir
6165/553-92072667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Tahir Mutlu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201811:15İl KHK İşlemleri Bürosu Deposu Alemdar Mah. Ankara Cad. Cağaloğlu Fatih/İST.3.150,00945,00Şartnamede belirtilmiştir
7165/553-96102667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile el konularak kapatılan ve mülkiyeti Hazineye geçen Tahir Mutlu Eğitim ve Kültür Derneği İktisadi İşletmesi’nin dosya muhteviyatı taşınır malzemelerinin (kullanılmış durumdaki) satışıCinsi, adedi ve miktarı dosyalardaki listelerde belirtilmiştir.12.07.201811:30Çobançeşme Mah. Kalender Sk. No:21 Bahçelievler/İST.1.652,30413,00Şartnamede belirtilmiştir
1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır (kullanılmış/hurda durumdaki) malzemelerin satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır.
2-) İhaleler, Defterdarlık Defterdarlık İl KHK İşlemleri Bürosunca oluşturulacak komisyonca Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının  (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
C) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan sureti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İST. adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
4-)  İhalelere ait Şartname  ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir.
5-) Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan malzemeleri ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
6-) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminatlarını  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırabilirler.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8.) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-) İhale ilanı http://istanbuldefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.